برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

برنامه درسی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

جدول پیش نیاز دروس

دروس پیش نیاز رشته تاریخ اسلام

دروس پیش نیاز رشته تبلیغ با گرایش حج

دروس پیش نیاز رشته مدرسی ادبیات عربی

دروس پیش نیاز رشته مطالعات اسلامی زنان

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

برنامه درسی رشته تاریخ اسلام-نیمسال اول 98

برنامه درسی رشته تبلیغ با گرایش حج و زیارت-نیمسال اول 98

برنامه درسی رشته مدرسی ادبیات عربی-نیمسال اول 98

برنامه درسی رشته مطالعات اسلامی زنان-نیمسال اول 98

برنامه درسی سطح4-رشته تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام-نیمسال اول 98

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر