قوانین مربوط به پایان نامه سطح سه

قوانین پایان نامه

قوانین مربوط یه پایان نامه سطح سه

طلبه موظف است پس از گذراندن حداقل 50 و حداکثر 65 واحد درسی موضوع پایان نامه و طرح تفصیلی آن را به تصویب کمیته پایان نامه گروه علمی مربوط برساند؛ بنابراین، انتخاب واحد طلبه پس از سقف مذکور، منوط به تصویب طرح تفصیلی پایان نامه می باشد.

مدت تدوین وتحویل پایان نامه

طلبه ملزم است بعد از تصویب طرح تفصیلی، ظرف مدت حداقل شش ماه و حداکثر یک‌ سال‌ و نیم، پایان‌نامه را تدوین و تحویل نماید.

پیش نیاز پایان نامه

با توجه به این که طلاب موظف هستند پس از گذراندن حداقل50 وحداکثر65 واحد درسی، موضوع پایان نامه وطرح تفصیلی آن را به تصویب گروه علمی مربوط برسانند لازم است قبل از رسیدن واحدها به این مقدارحتما تحقیق کارورزی وروش تحقیق گذرانده شود.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر